Aktuālais

Ko mēs darām?

 UP MOVEMENT ir sadarbības un izaugsmes platforma dažādu jomu profesionāļiem, kas vēlas realizēt savu potenciālu un īstenot savas idejas. Mēs uzņēmējdarbības vidē integrējam praktisko pieredzi un alternatīvas zināšanas, kas var būt balstītas psiholoģijā, astroloģijā, akmenoloģijā un citās metodēs. Mēs ticam, ka ikviens var īstenot savu potenciālu un dzīvot laimīgu, piepildītu un jēgpilnu dzīvi, tieši tādēļ aicinām spert soli tuvāk saviem panākumiem kopā ar mums.

Pakalpojumi

 • Koučings
 • Biznesa mentorings
 • Dažādu speciālistu konsultācijas

Projekti

 • Realizētie projekti
 • Projektu inkubators

Pasākumi

 • Move UP meetup
 • Dažādi pasākumi personīgai un biznesa izaugsmei
 • Sadarbības partneru organizētie pasākumi

UP OFFICE telpas

 • Telpu noma pasākumiem un semināriem
 • Konsultāciju kabinetu noma dažādiem speciālistiem
 • Kopstrādes birojs profesionāļiem un frīlanceriem

UP MOVEMENT zīmola stāsts

 URBAN PROFESSIONAL MOVEMENT jeb UP MOVEMENT ir platforma, kas apvieno uzticamus profesionāļus. Mēs uzņēmējdarbības vidē integrējam dažādas alternatīvas sevis izziņas metodes, kas palīdz sasniegt izvirzītos mērķus daudz ātrāk. Tas nozīmē – savienojam praktisko pieredzi ar padziļinātām zināšanām – uzņēmējdarbībai piemērotāko no psiholoģijas, astroloģijas, akmenoloģijas un citām jomām.

Mēs ticam cilvēka potenciālam un līdzdarbojamies tā atvēršanā, izmantojot dažādas pieejas – speciālistu konsultācijas, praktiskas lekcijas, meistarklases un iespēju savstarpēji tīkloties.

Latvijā un pasaulē aizvien vairāk veiksmīgu uzņēmēju savā biznesā izmanto dažādas alternatīvas sevis izziņas metodes, tieši tādēļ mēs uzdrošināmies runāt publiski par šādu pieeju biznesā un sevis attīstībā. Šķietami tāds sīkums kā atbilstošs telpu iekārtojums pēc fenšui principiem var uzlabot darbinieku produktivitāti. Un tā ir tikai viena no metodēm, kuru piedāvājam ikvienam, kas vēlas augt un attīstīties.

Gan pilnveidojot sevi, gan biznesa attīstībā UP MOVEMENT aicina tiekties uz augstākiem mērķiem. Tas nozīmē – aicinām katru atrast sev piemērotāko metodi un instrumentus padziļinātai sevis izpratnei, kas palīdz spert pārdomātus un veiksmīgus soļus uzņēmējdarbībā.

UP MOVEMENT augstākās vērtības ir labklājība un brīvība, un mēs ticam, ka tās var sasniegt ikviens, kas rīkojas un izmanto kā savu potenciālu, tā apkārt esošās iespējas. UP MOVEMENT ir viena no šīm iespējām. 

Kas mēs esam

Uzņēmīgas personības, kas vēlas realizēt sevi un darboties kopā ar līdzīgi domājošiem

Andris Urbāns
UP īpašnieks, biznesa konsultants
Agnese Žagata
UP vadītāja, personīgās izaugsmes koučs
Ketija Saburova
UP koordinatore

Sadarbības partneri

Mēs ticam, ka kopā mēs spējam daudz vairāk