Move UP meetup

Move UP meetup

Reģistrācija

Datums: 17.06.2020
Laiks: 19:00 - 22:00
Vieta: UP Office Merķeļa 21, 5.stāvs

Meetup - saiets izaugsmes veicināšanai, kurā klātesošie (TIKAI TIE, KURI VĒLĀS) izklāsta sev aktuālus jautājumus, saņem skatījumu no malas, dalās pieredzē un idejām, kā arī sniedz viens otram atbalstu un iedvesmu droši virzīties uz priekšu.


LAIKS: ierašanās no 18:30, sākums 19:00 
VIETA: UP OFFICE, Merķeļa 21, 5.stāvs


DALĪBA: brīvprātīga investīcija Move UP meetup kustības izaugsmei. 


Šī ir uzņēmīgu, pozitīvu profesionāļu un uzņēmēju no dažādākajām sfērām kopā sanākšana, lai:
* stāstītu par savām idejām
* dalītos pieredzē
* atbalstītu viens otru
* rastu risinājumus dažādākajiem izaicinājumiem
* paskatītos uz savu situāciju no citu skata punkta
* iegūtu atgriezenisko saiti
* vairotu pozitīvu enerģiju
* stiprinātu motivāciju 
* iedvesmotu un iedvesmotos
..lai virzītos uz augšu, lai dotos uz savu mērķi un gūtu panākumus! 
Bieži risinājums ir tikai 1 soļa attālumā! 😉
1. Daļa
IEPAZĪŠANĀS
* Kas tu esi?
* Kas tev aktuāls?
* Ko vari piedāvāt?
* Kas vajadzīgs, lai virzītos uz priekšu? 


2. Daļa
UZSTĀŠANĀS 
2 min     Prezentācija
          1. Kas ir produkts?
          2. Ko vēlas sasniegt/ mērķis?
          3. Kāds izaicinājums/ risināmais jautājums/ uzdevums?
 
 5 min        Iztirzājamo jautājumu definēšana
 
 18 min      Klātesošo risinājumi un ierosinājumi 
 
 5 min        Secinājumi - kādus risinājumus, idejas sadzirdēja
                  Kopsavilkums - turpmākie soļi


3. Daļa
DARBOŠANĀS GRUPĀS 
Katram dalībniekam tiek dota 1 min, lai izklāstītu savu mērķi vai izaicinājumu un pēc tam uzklausītu risinājumus, ko saskata citi.


🔆 Aicinājums katram jau iepriekš padomāt, kas jums ir aktuāls - ko vēlaties sasniegt vai atrisināt, lai šī kopā darbošanās sniegtu pēc iespējas lielāku vērtību katram dalībniekam. 


*Apskatāmā situācija var būt saistīta gan ar pašizaugsmi, gan biznesa vai darba situāciju, kurai vēlies rast risinājumu.
💭 Sava jautājuma prezentēšana NAV obligāta. 


4. Daļa
NOSLĒGUMA ATZIŅAS + TĪKLOŠANĀS