Interaktīvs vakars "Move UP"

Reģistrācija

Datums: 12.06.2020
Laiks: 19:00 - 22:00
Vieta: UP Office Merķeļa 21, 5.stāvs

UP vakars izaugsmes veicināšanai, kurā klātesošie izklāsta sev aktuālus jautājumus, saņem skatījumu no malas, dalās pieredzē un idejām, kā arī sniedz viens otram atbalstu un iedvesmu droši virzīties uz priekšu. 
 
 Uzņēmīgu, pozitīvu profesionāļu un uzņēmēju no dažādākajām sfērām kopā sanākšana, lai:
 * stāstītu par savām idejām
 * dalītos pieredzē
 * atbalstītu viens otru
 * rastu risinājumus dažādākajiem izaicinājumiem
 * paskatītos uz savu situāciju no citu skata punkta
 * iegūtu atgriezenisko saiti
 * vairotu pozitīvu enerģiju
 * stiprinātu motivāciju 
 * iedvesmotu un iedvesmotos
 
 ..lai virzītos uz augšu, lai dotos uz savu mērķi un gūtu panākumus! 
 
 Bieži risinājums ir tikai 1 soļa attālumā! 😉
 
 1. Daļa
 IEPAZĪŠANĀS
 * Kas tu esi?
 * Kas tev aktuāls?
 * Ko vari piedāvāt?
 * Kas vajadzīgs, lai virzītos uz priekšu? 
 
 2. Daļa
 UZSTĀŠANĀS
 🌟 Jauna projekta prezentācija. 
 
 2min Prezentācija
 1. Kas ir produkts?
 2. Ko vēlas sasniegt/ mērķis?
 3. Kāds izaicinājums/ risināmais jautājums/ uzdevums?
 
 5min Iztirzājamo jautājumu definēšana
 
 18min Klātesošo risinājumi un ierosinājumi 
 
 5min Secinājumi - kādus risinājumus, idejas sadzirdēja
 Kopsavilkums - turpmākie soļi
 
 3. Daļa
 DARBOŠANĀS GRUPĀS 
 Katram dalībniekam tiek dota 1min, lai izklāstītu savu mērķi vai izaicinājumu un pēc tam uzklausītu risinājumus, ko saskata citi.
 
 🔆 Aicinājums katram jau iepriekš padomāt, kas jums ir aktuāls - ko vēlaties sasniegt vai atrisināt, lai šī kopā darbošanās sniegtu pēc iespējas lielāku vērtību katram dalībniekam. 
 
 *Apskatāmā situācija var būt saistīta gan ar pašizaugsmi, gan biznesa vai darba situāciju, kurai vēlies rast risinājumu.
 💭 Sava jautājuma prezentēšana NAV obligāta. 
 
 4. Daļa
 NOSLĒGUMA ATZIŅAS + TĪKLOŠANĀS
 
 DALĪBA par ziedojumiem UP kustības izaugsmei.