Live Your Dreams

Live Your Dreams

Live Your Dreams

Stāstām par lieliskiem cilvēkiem, kuri īsteno savus sapņus, lai atbalstītu un popularizētu to, ko viņi dara, kā arī iedvesmotu un iedrošinātu rīkoties citus.