Live Your Dreams

Live Your Dreams

Stāstām par lieliskiem cilvēkiem, kuri īsteno savus sapņus, lai atbalstītu un popularizētu to, ko viņi dara, kā arī iedvesmotu un iedrošinātu rīkoties citus.