"Sieviešu uzņēmējdarbības veicināšanai"

"Sieviešu uzņēmējdarbības veicināšanai"

PROJEKTS „Sieviešu uzņēmējdarbības veicināšana vietas potenciāla attīstībai” 
 Praktiski izglītojošs pasākumu cikls Cēsu apkārtnes uzņēmīgajām sievietēm. 2019. gada septembrī Āraišu biedrība sadarbībā Urbāna fondu izglītībai un zinātnei uzsāka līdz šim vēl nebijuša projekta realizāciju ar mērķi veicināt sieviešu uzņēmējdarbību un Cēsu apkārtējās lauku teritorijas attīstību.